این کتاب، کوششی است در راه تحوّل و ارتقای آموزش احکامِ دین، با هدف آسان‌سازی یادگیری و عمل به این احکام.
در نگارش این کتاب، از کلی‌گویی‌های رایج در موضوع حجاب پرهیز شده است. مثلاً حکمی مانند: «بانوان باید بدن خود را _‌غیر از وجه و کفین_ از نامحرم بپوشانند» با متنی روان، همراه با تصاویری گویا نشان داده شده است.

احکام تصویری

 

مجموعه رساله مصور کودکان (پسر و دختر)؛ دو اثر جدید کانون نشر احکام وابسته به موسسه اطلس تاریخ شیعه به چاپ رسید.
آنچه در این مجموعه خواهید دید، آشنایی مختصری با بخشی از احکام نورانی دین مقدس اسلام است که از کتاب «رساله مصور» تهیه و سعی شده با بیانی ساده و متناسب با سن دانش آموزان ابتدایی باشد، اما بی نیاز از یاری والدین آنها در آموزش و تفهیم نمی باشد.

هفتمین نوبت رساله مصور عبادات جلد 2 چاپ و منتشر شد.

هم اکنون مجموعه دو جلدی رساله مصور در مراکز فروش شهر مقدس قم و سایر شهرها و همچنین فروشگاه اینترنتی موجود می باشد.

شماره فروش مرکزی: 09192946816

دهمین نوبت رساله مصور عبادات جلد 1 چاپ و منتشر شد.

هم اکنون مجموعه دو جلدی رساله مصور در مراکز فروش شهر مقدس قم و سایر شهرها و همچنین فروشگاه اینترنتی موجود می باشد.

شماره فروش مرکزی: 09192946816