كتاب مصور «احکام عید فطر»

این کتاب در 48 صفحه با قطع بیاضی (جیبی) و چهار رنگ به قیمت  12000 تومان و در تیراژ 5000 نسخه

به چاپ رسیده است.در این کتاب به احکام شب و روز عید پرداخته شده است

بعضی از موضوعات این کتاب:

رؤیت هلال 
را ههای ثبوت
رؤیت هلال با تلسکوپ
تفاوت نظر مراجع در عید فطر
افطار با گمان به حلول شوّال
زکات فطره
علت نا مگذاری زکات فطره
مشمولان زکات فطره
نان خور
تعریف نا نخور 
زکات فطره دان شجویان
فطره نامزد شرعی.
فطره فرزند متولد نشده
وظیفه میزبان در شب عید فطر
مهمان چند ساعته
مهمان بعد از غروب شب عید
پرداخت فطره توسط مهمان
فطریه کارگران
مصرف زکات فطره
زکات فطره فقیر
پرداخت فطریه به بد هکار
مصرف فطریه در امور فرهنگی
فطره پیش از عید
پرداخت فطره به سید
فطریه سیدی که همسرش غیر سید است
فطریه غیر سیدی که همسرش سید است
مقدار و جنس زکات فطره
استفاده از فطره کنا رگذاشته
نماز عید فطر
حکم نماز عید
وقت نماز عید
روش نماز عید
قنوت نماز عید
مستحبات نما زعید
و ...

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی