از آن جا که عزاداری برای ائمه معصومین، به  ویژه سیدالشهدا علیهم السلام نیز مانند سایر اعمال دینی، احکام و آدابی دارد، در این کتاب به مهم ترین مسائل و آدابی که پیرامون عزاداری مطرح است، پرداخته شده است.

این کتاب در قطع جیبی و چهار رنگ گردآوری شده است.

برخی از موضوعات مطرح شده در کتاب:

 

·         فلسفه عزاداری

·         اهمیت و حکم شرکت در عزاداری

·         رفتارهای فردی عزادار

·         گریه و تباکی (حالت گریه به خود گرفتن) در عزاداری

·         پوشیدن لباس سیاه برای اهل بیت علیهم السلام

·         حکم سینه زنی و زنجیرزنی

·         سینه زنی و سرخ شدن بدن

·         حکم تعزیه و شبیه خوانی

·         بازیگری نقش ائمه علیهم السلام در تعزیه

·         پوشیدن لباس شبیه چادر، برای مردان در تعزیه

·         چگونگی نذر برای مجالس اهل بیت علیهم السلام

·         مصرف نذورات سایر مذاهب در مجالس اهل بیت علیهم السلام

·         حفظ حقوق دیگران در مجالس و دسته های عزا

·         برپایی نماز جماعت هیئات عزاداری در معابر عمومی

·         رفتن به مجالس عزاداری بدون اذن شوهر

·         عزاداری و قضا شدن نماز

·         آسیب شناسی هیأت ها و تشکل های مذهبی

·         رقابت در عزاداری

·         آسیب شناسی مداحی

·         کسب درآمد از مداحی

·         غنا در مداحی

·         دست مزد برای روضة بی سند

·         زبان حال در مداحی

·         تقلید صدای حیوانات در مداحی

·         نواختن موسیقی در عزاداری

·         آسیب رساندن به بدن در عزاداری

·         قمه زنی

·         حکم برهنه شدن در عزای اهل بیت علیهم السلام

·         همراه بردن علامت در عزاداری

·         چاپ, نشر و نصب تصاویر منسوب به ائمه علیهم السلام

·         خرافات

·         بستن پارچه برای گرفتن حاجت

·         هم زمانی جشن های ملی و شهادت معصومين علیهم السلام

·         برپایی مجالس شادی در ایام عزاداری

·         عزاداری بانوان

·         نوحه خوانی زن در مجالس عزا

·         بلند گریه کردن در حضور نامحرم

·         آرایش و زینت در ایام عزاداری

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی