احکام پوشش بانوان؛

جوراب نازک

[14] م. پوشیدن جوراب های نازک یا طرح داری که پوست پا در آن نمایان است،  در برابر نامحرم جایز نیست. 

جوراب سفید

[15] س. پوشیدن جوراب سفید یا هم رنگِ پا چه حکمی دارد؟

اگر پا را بپوشاند (پوست پا معلوم نباشد) و توجه نامحرم را جلب نکند، اشکال ندارد.

 

عکس شماره 1

پوشیدن جوراب هایی که پوست پا در آن دیده می شود، در مقابل نامحرم حرام است

 

عکس شماره 2

پوشیدن جوراب های شیشه ای یا نازک که پوست پا در آن دیده می شود، در مقابل نامحرم حرام است

 

عکس شماره 3

اگر جوراب سفید توجه نامحرم را جلب می کند، پوشیدن آن در مقابل نامحرم حرام است

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: احکام مصور پوشش بانوان؛

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی